Algoritma Nedir?

Algoritma Nedir?

Bir problemin çözümünde izlenecek yolu belirten metodlardır. Tüm programlama dilleri algoritmalara ihtiyaç duyar. Algoritma çeşitleri Akış Diyagramları Arama Algoritmaları Sıralama Algoritmaları Sayı Algoritmaları Matematiksel Modelleme Algoritmaları Knn Algoritmaları Kmeans Algoritması Genetik Algoritması