java-heap-stack-nedir

Stack & Heap Nedir?

Bellek (Ram) üzerinde bulunan mantıksal yapılardır. Stack Statik yer tahsisi yapılır Veriler artan yahut azalan adres mantığında tutulur Veriler üst üste mantıkta dizilir ve sırası gelmeyen aradaki bir değer ile işlem yapılamaz (LIFO) Veriye erişmenin maaliyeti azdır Verilerin “value” değerlerini tutar Veri ile ilgili işlem sona erdiğinde hemen silinir Primitive (Primitif) tip denilen value type […]