Yazılım Nedir?

Yazılım Nedir?

Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümüdür. Yazılım Gelliştirme Aşamaları Planlama : İhtiyaçlar belirlenir, proje fizibilite çalışmaları yapılır. ve proje planlaması gerçekleştirilir. Analiz : Sistemin işlevlerini ve kesin gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve sonucunda bunları belirli formatta dokümante etmektir. Tasarım : Yazılımın müşterinin talep ettiği ihtiyaçlara göre […]

Algoritma Nedir?

Algoritma Nedir?

Bir problemin çözümünde izlenecek yolu belirten metodlardır. Tüm programlama dilleri algoritmalara ihtiyaç duyar. Algoritma çeşitleri Akış Diyagramları Arama Algoritmaları Sıralama Algoritmaları Sayı Algoritmaları Matematiksel Modelleme Algoritmaları Knn Algoritmaları Kmeans Algoritması Genetik Algoritması

java-heap-stack-nedir

Stack & Heap Nedir?

Bellek (Ram) üzerinde bulunan mantıksal yapılardır. Stack Statik yer tahsisi yapılır Veriler artan yahut azalan adres mantığında tutulur Veriler üst üste mantıkta dizilir ve sırası gelmeyen aradaki bir değer ile işlem yapılamaz (LIFO) Veriye erişmenin maaliyeti azdır Verilerin “value” değerlerini tutar Veri ile ilgili işlem sona erdiğinde hemen silinir Primitive (Primitif) tip denilen value type […]

Java Nedir?

Java Nedir?

Bilgisayar teknolojisi ilk ortaya çıktığında Pascal, C, C++ ve Java gibi diller henüz ortaya çıkmamıştı. İlk bilgisayarlar için programlar oluşturan yazılımcılar her bilgisayarın marka, model ve donanımları farklı olduğundan ötürü bir bilgisayar için yazdıkları yazılımları diğer farklı bir marka, model ve donanıma sahip bilgisayarda bu yazılımı çalıştıramıyorlardı bunun yanı sıra her farklı bilgisayar için o […]